Representative Director
Chairman of the Board
Noriyuki Hara
Representative Director
President, Chief Executive Officer
Shinichiro Funabiki
Director, Executive Vice President Tomoyuki Shimazu
Director, Senior Executive Officer Tamaki Kawate
Senior Executive Officer Hisaya Okuda
Director, Senior Executive Officer Hiroshi Tatematsu
Senior Executive Officer Hirohisa Tagami
Yoshiyuki Sakai
Director, Senior Executive Officer Shigeo Kudo
Senior Executive Officer Naoki Ogihara
Yoshiharu Shimmi
Managing Executive Officer Naomi Motojima
Hiroyuki Koga
Director, Managing Executive Officer Takuma Hayakawa
Managing Executive Officer Keisuke Otsuka
Takuya Tsuda
Hiroaki Yokoo
Tomoyuki Motoyama
Tadasu Akagi
Masaki Yoshida
Hironori Morimoto
Hiroshi Umiyama
Director, Managing Executive Officer Naoki Iguchi
Managing Executive Officer Taro Inoue
Yasuko Fukuda
Executive Officer Michio Kanno
Mitsuhiro Hokita
Akihiko Ikeno
Minako Sakuma
Takashi Morimoto
Takehisa Chiba
Tetsuya Adachi
Takehiko Arimoto
Junichiro Mizukami
Kazuhiro Tsuji
Kuniyuki Hirano
Kouji Kitagawa
Naoto Sugai
Yoshihiko Samoto
Hideki Kawatsu
Tsutomu Ikegami
Masato Tanaka
Hiroo Yamamoto
Souichi Azuma
Kazuhiro Terakawa
Johan Slabbert
Clemens Philippi
Outside Director Hiroshi Kimura
Atsuko Ishii
Tomonori Ito
Chiharu Takakura
Audit & Supervisory Board Member Gen Kosaka
Hideyuki Tanaka
Kazuhisa Kishikage
Outside Audit & Supervisory Board Member Kenichi Akiba
Akemi Suzuki
Makoto Ando

As of June 23,2023