Representative Director
Chairman of the Board
Yasuyoshi Karasawa
Representative Director
President, Chief Executive Officer
Noriyuki Hara
Director, Vice President Executive Officer Takashi Kuroda
Director, Senior Executive Officer Teruhiko Ito
Masahiro Matsumoto
Senior Executive Officer Hiroyuki Imanishi
Director, Senior Executive Officer Shinichiro Funabiki
Masahito Fukuda
Senior Executive Officer Seishi Shigeta
Director, Senior Executive Officer Tetsuji Higuchi
Managing Executive Officer Kenichi Fukuhara
Tsukasa Kuribayashi
Tamaki Kawate
Director, Managing Executive Officer Hitoshi Goto
Hisakazu Oochi
Managing Executive Officer Akio Oouchi
Terumi Nakamura
Isao Nojo
Hisaya Okuda
Kurao Onouchi
Hideki Doryo
Tomoyuki Shimazu
Executive Officer Alan Wilson
Daisuke Oka
Naoya Kimura
Hideyuki Tanaka
Makoto Tsukimoto
Shinichi Imayoshi
Hiroyuki Hata
Ichirou Yamane
Hiroshi Tatematsu
Gen Kosaka
Akifumi Hara
Hirohisa Tagami
Shuichi Oono
Takahiro Ueda
Masashi Ippongi
Naomi Motojima
Takeshi Fujiwara
Shigeo Kudo
Naoki Ogihara
Simon Beale
Director (Outside) Tsukasa Miyajima
Akiko Yuge
Hiroshi Kimura
Auditor of the Board Tetsuya Yoshikawa
Noriaki Hamanaka
Yasufumi Aoi
Auditor of the Board (Outside) Shigeru Nishiyama
Atsuko Ishii
Kenichi Akiba

As of June.25.2018