Representative Director
Chairman of the Board
Yasuyoshi Karasawa
Representative Director
President, Chief Executive Officer
Noriyuki Hara
Director, Vice President Executive Officer Takashi Kuroda
Teruhiko Ito
Director, Senior Executive Officer Masahiro Matsumoto
Shinichiro Funabiki
Masahito Fukuda
Senior Executive Officer Seishi Shigeta
Director, Senior Executive Officer Tetsuji Higuchi
Hitoshi Goto
Hisakazu Oochi
Managing Executive Officer Tsukasa Kuribayashi
Tamaki Kawate
Akio Oouchi
Isao Nojo
Hisaya Okuda
Kurao Onouchi
Hideki Doryo
Tomoyuki Shimazu
Daisuke Oka
Hideyuki Tanaka
Makoto Tsukimoto
Hiroshi Tatematsu
Executive Officer Alan Wilson
Shinichi Imayoshi
Hiroyuki Hata
Ichirou Yamane
Gen Kosaka
Hirohisa Tagami
Shuichi Oono
Takahiro Ueda
Masashi Ippongi
Naomi Motojima
Takeshi Fujiwara
Shigeo Kudo
Naoki Ogihara
Simon Beale
Tomohito Yui
Koji Shimada
Yoshiyuki Sakai
Kazuhisa Kishikage
Hiroyuki Koga
Takuma Hayakawa
Takeshi Takatoi
Yoshiharu Shimmi
Director (Outside) Tsukasa Miyajima
Akiko Yuge
Hiroshi Kimura
Auditor of the Board Tetsuya Yoshikawa
Noriaki Hamanaka
Yasufumi Aoi
Auditor of the Board (Outside) Shigeru Nishiyama
Atsuko Ishii
Kenichi Akiba

As of June.28.2019