Representative Director
Chairman of the Board
Noriyuki Hara
Representative Director
President, Chief Executive Officer
Shinichiro Funabiki
Director, Executive Vice President Tomoyuki Shimazu
Director, Senior Executive Officer Hiroshi Tatematsu
Senior Executive Officer Hirohisa Tagami
Director, Senior Executive Officer Shigeo Kudo
Senior Executive Officer Naoki Ogihara
Yoshiharu Shimmi
Hiroaki Yokoo
Tadasu Akagi
Hironori Morimoto
Director, Managing Executive Officer Takuma Hayakawa
Managing Executive Officer Takuya Tsuda
Tomoyuki Motoyama
Masaki Yoshida
Hiroshi Umiyama
Director, Managing Executive Officer Naoki Iguchi
Taro Inoue
Managing Executive Officer Yasuko Fukuda
Mitsuhiro Hokita
Akihiko Ikeno
Takehisa Chiba
Tetsuya Adachi
Minako Sakuma
Executive Officer Takehiko Arimoto
Junichiro Mizukami
Kazuhiro Tsuji
Kuniyuki Hirano
Koji Kitagawa
Naoto Sugai
Yoshihiko Samoto
Hideki Kawatsu
Tsutomu Ikegami
Masato Tanaka
Hiroo Yamamoto
Soichi Azuma
Kazuhiro Terakawa
Clemens Philippi
Tomoi Noda
Masakazu Sugiyama
Masaru Sugimoto
Tsutomu Aoki
Kazuki Nakamura
Hidenori Kotera
Yoshihito Higashiguchi
Nobuyuki Seki
Klaus Przybyla
Andrew Carrier
Robert Wiest
Outside Director Hiroshi Kimura
Atsuko Ishii
Tomonori Ito
Chiharu Takakura
Audit & Supervisory Board Member Hideyuki Tanaka
Kazuhisa Kishikage
Toshiya Kawabe
Outside Audit & Supervisory Board Member Kenichi Akiba
Akemi Suzuki
Makoto Ando

As of June 28, 2024