Representative Director
Chairman of the Board
Noriyuki Hara
Representative Director
President, Chief Executive Officer
Shinichiro Funabiki
Director, Executive Vice President Masahito Fukuda
Director, Senior Executive Officer Hitoshi Goto
Hisakazu Oochi
Senior Executive Officer Akio Oouchi
Isao Nojo
Director, Senior Executive Officer Tamaki Kawate
Senior Executive Officer Hisaya Okuda
Director, Senior Executive Officer Tomoyuki Shimazu
Senior Executive Officer Makoto Tsukimoto
Managing Executive Officer Kurao Onouchi
Hideyuki Tanaka
Hiroshi Tatematsu
Hirohisa Tagami
Director, Managing Executive Officer Masashi Ippongi
Managing Executive Officer Naoki Ogihara
Naomi Motojima
Takeshi Fujiwara
Yoshiyuki Sakai
Kazuhisa Kishikage
Shigeo Kudo
Hiroyuki Koga
Executive Officer Alan Wilson
Tomohito Yui
Takuma Hayakawa
Takeshi Takatoi
Yoshiharu Shimmi
Hiroaki Yokoo
Jun Kurata
Keisuke Otsuka
Takuya Tsuda
Tadasu Akagi
Michio Kanno
Masaki Yoshida
Hiroshi Wakazono
Masuhiro Kawaguchi
Tadahiro Shinoda
Tomoyuki Motoyama
Mitsuhiro Hokita
Hironori Morimoto
Akihiko Ikeno
Naoki Iguchi
Taro Inoue
Minako Sakuma
Yasuko Fukuda
Outside Director Akiko Yuge
Hiroshi Kimura
Atsuko Ishii
Audit & Supervisory Board Member Yasufumi Aoi
Tsukasa Kuribayashi
Gen Kosaka
Outside Audit & Supervisory Board Member Shigeru Nishiyama
Kenichi Akiba
Akemi Suzuki

As of June 25, 2021