Top of the page.
Skip the menu to main contents.

Header menu starts here.
Skip the Header menu to Main menu.

Main menu starts here.
Skip the Main menu to current location in your website.

Current location in your website.
Skip to main contents.

Directors, Executive Officers and Auditors

Chairman of the Board Toshiaki Egashira
President, Chief Executive Officer Yasuyoshi Karasawa
Director, Vice President Executive Officer Junichi Ui
Vice President Executive Officer Susumu Fujimoto
Director, Senior Executive Officer Masaaki Nishikata
Senior Executive Officer Seiichi Ota
Director, Senior Executive Officer Noriyuki Hara
Senior Executive Officer Shizuka Sasaki
Makoto Murato
Takashi Kuroda
Teruhiko Ito
Director, Managing Executive Officer Junichi Otomori
Managing Executive Officer Taizo Fujita
Director, Managing Executive Officer Hiroshi Miura
Managing Executive Officer Hiroyuki Imanishi
Director, Managing Executive Officer Tetsuya Yoshikawa
Managing Executive Officer Akio Miyamoto
Maki Kumagai
Hiroaki Ishii
Director, Managing Executive Officer Yuji Ito
Managing Executive Officer Noriaki Hamanaka
Director, Managing Executive Officer Masahiro Matsumoto
Managing Executive Officer Masahito Fukuda
Seishi Shigeta
Executive Officer Yasufumi Aoi
Hideyuki Inokuchi
Atsuhito Imai
Hitoshige Tanbo
Kenichi Fukuhara
Shinichiro Funabiki
Tsukasa Kuribayashi
Hitoshi Goto
Hisakazu Ochi
Akio Oouchi
Shiro Kaji
Hisaya Okuda
Tetsuji Higuchi
Tamaki Kawate
Director (Outside) Eiko Kono
Kenji Koroyasu
Yoshimasa Nishimura
Auditor of the Board Mitsuaki Matsumoto
Susumu Ichihara
Yasuo Kishimoto
Auditor of the Board (Outside) Megumi Suto
Takuichi Arai
Shigeru Nishiyama

As of June 23, 2014Go to page top
Footer starts here.
Pages ends here.
Move to top of the page.