Representative Director
Chairman of the Board
Yasuyoshi Karasawa
Representative Director
President, Chief Executive Officer
Noriyuki Hara
Director, Vice President Executive Officer Masaaki Nishikata
Director, Senior Executive Officer Takashi Kuroda
Teruhiko Ito
Senior Executive Officer Junichi Otomori
Director, Senior Executive Officer Masahiro Matsumoto
Senior Executive Officer Hiroyuki Imanishi
Director, Senior Executive Officer Shinichiro Funabiki
Director, Managing Executive Officer Masahito Fukuda
Managing Executive Officer Seishi Shigeta
Yasufumi Aoi
Kenichi Fukuhara
Tsukasa Kuribayashi
Director, Managing Executive Officer Tetsuji Higuchi
Managing Executive Officer Tamaki Kawate
Hitoshi Goto
Director, Managing Executive Officer Hisakazu Oochi
Managing Executive Officer Akio Oouchi
Terumi Nakamura
Isao Nojo
Hisaya Okuda
Executive Officer Kazuhiko Iwahara
Hiroshi Kubota
Kurao Onouchi
Tomoyuki Shimazu
Alan Wilson
Akihiro Miyasaka
Daisuke Oka
Naoya Kimura
Hideki Doryo
Hideyuki Tanaka
Makoto Tsukimoto
Shinichi Imayoshi
Charles Philipps
Hiroyuki Hata
Ichirou Yamane
Hiroshi Tatematsu
Gen Kosaka
Akifumi Hara
Hirohisa Tagami
Shuichi Oono
Director (Outside) Yoshimasa Nishimura
Tsukasa Miyajima
Akiko Yuge
Auditor of the Board Yasuo Kishimoto
Tetsuya Yoshikawa
Noriaki Hamanaka
Auditor of the Board (Outside) Takuichi Arai
Shigeru Nishiyama
Atsuko Ishii

As of June.26.2017