Chairman of the Board Yasuyoshi Karasawa
President, Chief Executive Officer Noriyuki Hara
Director, Vice President Executive Officer Masaaki Nishikata
Senior Executive Officer Shizuka Sasaki
Director, Senior Executive Officer Takashi Kuroda
Teruhiko Ito
Senior Executive Officer Junichi Otomori
Akio Miyamoto
Director, Senior Executive Officer Masahiro Matsumoto
Managing Executive Officer Hiroyuki Imanishi
Director, Managing Executive Officer Tetsuya Yoshikawa
Yuji Ito
Managing Executive Officer Noriaki Hamanaka
Director, Managing Executive Officer Masahito Fukuda
Managing Executive Officer Seishi Shigeta
Yasufumi Aoi
Atsuhito Imai
Kenichi Fukuhara
Shinichiro Funabiki
Tsukasa Kuribayashi
Director, Managing Executive Officer Tetsuji Higuchi
Managing Executive Officer Tamaki Kawate
Executive Officer Hitoshi Goto
Hisakazu Oochi
Akio Oouchi
Hisaya Okuda
Kazuhiko Iwahara
Hiroshi Kubota
Kurao Onouchi
Terumi Nakamura
Isao Nojo
Tomoyuki Shimazu
Alan Wilson
Akihiro Miyasaka
Daisuke Oka
Naoya Kimura
Hideki Doryo
Hideyuki Tanaka
Makoto Tsukimoto
Shinichi Imayoshi
Charles Philipps
Director (Outside) Yoshimasa Nishimura
Tsukasa Miyajima
Akiko Yuge
Auditor of the Board Susumu Ichihara
Yasuo Kishimoto
Seiichi Ota
Auditor of the Board (Outside) Megumi Suto
Takuichi Arai
Shigeru Nishiyama

As of June.22.2016